Brandwerende applicaties

Brandwerende applicaties

Als er brand uitbreekt, is tijd letterlijk van levensbelang. Tijd die nodig is om de brand te signaleren, te kunnen alarmeren, mensen en materiële zaken in veiligheid te brengen en repressieve maatregelen toe te passen. Gedurende een brand moeten mensen kunnen vluchten naar een brand- en rookvrije ruimte en gered kunnen worden. Het spreekt dus voor zich dat ook voorzieningen als brandwerende scheidingen, de dragende constructie en ontruimings- en blusinstallaties moeten blijven functioneren als zich een calamiteit voordoet.

Brandpreventie wérkt

Adequate preventieve maatregelen zijn van het grootste belang om de gevolgen van een brand zo klein mogelijk te houden. Het brandwerend compartimenteren van een gebouw ís zo’n maatregel. Hiermee wordt voorkomen dat de brandhaard of de hierbij ontstane rook en giftige gassen zich verspreiden of uitbreiden naar aangrenzende ruimten.

Het brandwerend behandelen van draagconstructies is eveneens een maatregel die in geval van brand de risico’s tot een minimum kan beperken. Zonder brandwerende behandeling vooraf kan het bereiken van de kritieke temperatuur er toe leiden dat de constructie het begeeft en een gebouw instort.

Werken met Metico levert u de zekerheid op dat uw gebouw voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften van uw bouw-, milieu- of gebruiksvergunning. Omdat de producten en diensten van Metico aantoonbaar voldoen aan de regelgeving heeft u de zekerheid van een geaccepteerde oplossing.